Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Αργύρης Καρύδης

Επισκευές, συντήρηση κλιματιστικών - ψυκτικών και οικιακών συσκευών συσκευών

Τηλέφωνο: 6937 272707 & 6909 933336